Ngành nghề kinh doanh

 

 

STT

Tên Ngành

Mã Ngành

1

Đóng tàu và cấu kiện nổi

 

30110

2

Sửa chữa máy móc, thiết bị

 

33120

3

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)

 

33150

4

Tái chế phế liệu

3830

 

5

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)

4931

 

6

Vận tải hành khách đường bộ khác

4932

 

7

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4933

 

8

Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương

5012

 

9

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy

5222

 

10

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

5229

 

 

 

 


 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến