Hoàn thành sửa chữa tàu Hải Nam 39

Hoàn thành sửa chữa tàu Hải Nam 39

Ngày 6/8/2018, Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines đã hoàn thành sửa chữa tàu Hải Nam 39 thuộc Công ty TNHH Hải Nam. Tàu Hải Nam 39 có trọng tải 29.738DWT, chiều dài 170.7m, chiều rộng 27m và có công suất máy chính là 6150KW.

Hoàn thành sửa chữa tàu Tây Sơn 3

Hoàn thành sửa chữa tàu Tây Sơn 3

Ngày 25/7/2018, Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines đã hoàn thành sửa chữa tàu Tây Sơn 3 thuộc Công ty vận tải biển Vinalines. Tàu Tây Sơn 3 có trọng tải 13.286DWT, chiều dài 136.04m, chiều rộng 20.226m và tổng công suất máy chính là 5391HP.

Hoàn thành sửa chữa tàu Pioneer B

Hoàn thành sửa chữa tàu Pioneer B

Ngày 28/6/2018, Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines đã hoàn thành sửa chữa tàu Pioneer B thuộc Công ty TNHH Tiếp vận và Thương mại Tiên Phong. Tàu Pioneer B có trọng tải 8.689DWT, chiều dài 100.59m và chiều rộng 18.80m.

Hoàn thành sửa chữa tàu Hải Nam 89

Hoàn thành sửa chữa tàu Hải Nam 89

Ngày 15/6/2018, Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines đã hoàn thành sửa chữa tàu Hải Nam 89 thuộc Công ty TNHH Hải Nam. Tàu Hải Nam 89 có trọng tải 31.734DWT, chiều dài 172m, chiều rộng 27m và có công suất định mức 7080kW.

Hoàn thành sửa chữa tàu Phương Đông 06

Hoàn thành sửa chữa tàu Phương Đông 06

Ngày 13/6/2018, Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines đã hoàn thành sửa chữa tàu Phương Đông 06 thuộc Công ty cổ phần vận tải biển và thương mại Phương Đông. Tàu Phương Đông 06 có trọng tải 22.201DWT, chiều dài 148m, chiều rộng 25m và công suất định mức 6240HP.

Hoàn thành sửa chữa tàu Maritime Longevity

Hoàn thành sửa chữa tàu Maritime Longevity

Ngày 23/4/2018, Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines đã hoàn thành sửa chữa tàu Maritime Longevity thuộc SMTECH Ship Management Co., Ltd. Tàu Maritime Longevity có trọng tải 61.436DWT, chiều dài 199.98m và chiều rộng 32.24m.

Hoàn thành sửa chữa tàu Promote

Hoàn thành sửa chữa tàu Promote

Ngày 22/3/2018, Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines đã hoàn thành sửa chữa tàu Promote thuộc Công ty CP Hàng hải Vsico. Tàu Promote có trọng tải 8.515,5DWT, chiều dài 119m và chiều rộng 18.2m.

Hoàn thành sửa chữa tàu BMC Cosmos

Hoàn thành sửa chữa tàu BMC Cosmos

Ngày 13/3/2018, Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines đã hoàn thành sửa chữa tàu BMC Cosmos thuộc Công ty Vận tải biển Quốc tế Bình Minh. Tàu BMC Cosmos có trọng tải 8.757DWT, chiều dài 111.7m và chiều rộng 18.6m.

Hoàn thành sửa chữa tàu Peace Star

Hoàn thành sửa chữa tàu Peace Star

Ngày 13/2/2017, Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines đã hoàn thành sửa chữa tàu Peace Star thuộc Công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế. Tàu Peace Star có trọng tải 21.967DWT, chiều dài 157.7m, chiều rộng 25.04m và công suất định mức 5295kW.

Hoàn thành sửa chữa tàu Nasico Navigutor

Hoàn thành sửa chữa tàu Nasico Navigutor

Ngày 3/2/2018, Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines đã hoàn thành sửa chữa tàu Nasico Navigutor thuộc Công ty TNHH MTV Vận tải biển Nam Triệu. Tàu Nasico Navigutor có trọng tải 7.278DWT, chiều dài 134.2m và chiều rộng 19.9m.

 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến