THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

15/07/2020 15:19:59

Công ty Cổ phần Nosco Shipyard trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Nosco Shipyard trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2020 để báo cáo về hoạt động và thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2019 -2020. Chi tiết vui lòng xem dưới đây:

 

1.              Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự

 

Ø  Thời gian: 7h30p - 11h30p, ngày 31 tháng 7 năm 2020

Ø  Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nosco Shipyard tại thôn 4, xã Tiền Phong, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Ø  Thành phần: Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 10/07/2020 (người ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba) và một số Khách mời của Công ty.

 

2.              Tài liệu mời họp

 

STT

Tên Tài Liệu

 

URL

1       

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 

Tải về

2       

Giấy xác nhận dự họp

 

Tải về

3       

Chương trình họp

 

Tải về

4       

Quy chế tổ chức họp

 

Tải về

 

3.              Tài liệu sử dụng trong cuộc họp

 

STT

Tên Tài Liệu

 

URL

1       

Báo cáo của Hội đồng quản trị

 

Tải về

2       

Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2020 – 2024

 

Tải về

3       

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

 

Tải về

4       

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020

 

Tải về

5       

Mẫu thẻ biểu quyết màu vàng

 

Tải về

6       

Mẫu Phiếu biểu quyết màu xanh

 

Tải về

7       

Kiến nghị của cổ đông NVS Holdings Pte. Ltd.

 

Tải về

 

CẬP NHẬT (27/07/2020):

Cổ đông của Công ty là NVS Holdings Pte. Ltd. kiến nghị bổ sung nội dung họp. Chi tiết kiến nghị vui lòng xem tại Mục 3. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp.

 

Công ty rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Nosco Shipyard theo nội dung thông báo trên đây.

 

Trân trọng.

 

 

 

 

 

 


 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến