THÔNG BÁO MỜI DỰ THẦU NẤU ĂN TẠI CANTEEN NHÀ MÁY

22/05/2020 15:57:11

"Nhằm nâng cao chất lượng các bữa ăn tại canteen nhà máy cho tập thể CBCNV, Công ty trân trọng thông báo mời dự thầu tới các đơn vị chuyên cung cấp nấu ăn, cung cấp các suất ăn cho Canteen nhà máy."

 


 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến