Tàu đang trên dock nhà máy trong tháng 12/2019, tháng 1/2020

09/01/2020 14:48:53

Một năm mới 2020 đầy niềm vui khi các tàu của các công ty vào nhà máy sửa chữa như: Việt Thuận, Đông Thanh, New Energy...

 


 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến