HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

08/07/2019 10:08:34

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Mời Quý vị tải tài liệu Họp ĐHĐCĐ theo đường link sau:

               http://noscosy.com.vn/vi/document

Hoặc link dự phòng:

              https://drive.google.com/drive/folders/1bSV7UgDNnSWUoFB8ZaykTW8B-eE4aukx


 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến