Hoàn thành sửa chữa tàu Pioneer B

05/07/2018 17:23:39

Ngày 28/6/2018, Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines đã hoàn thành sửa chữa tàu Pioneer B thuộc Công ty TNHH Tiếp vận và Thương mại Tiên Phong. Tàu Pioneer B có trọng tải 8.689DWT, chiều dài 100.59m và chiều rộng 18.80m.

 


 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến