Hệ Thống Sàn Nâng

03/07/2017 15:46:09

Hệ thống sàn nâng hạ công suất lớn nhất từng được xây dựng tại Việt Nam. Đây là một hạng mục công trình then chốt trong việc phát triển mới việc đóng và sửa chữa tàu tại nhà máy đóng và sữa chữa tàu biển tại Nosco - Vinalines.

Thông số kỹ thuật sàn nâng :

 

  • Chiều dài sàn nâng : 224 m
  • Chiều rộng sàn nâng : 35 m
  • Cỡ tàu tiếp nhận : 70.000 DWT

 

 


 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến