• “ Chất lượng, tiến độ là hàng đầu ”
  “ Chất lượng, tiến độ là hàng đầu ”
 • “ Chất lượng, tiến độ là hàng đầu ”
  “ Chất lượng, tiến độ là hàng đầu ”
 • “ Chất lượng, tiến độ là hàng đầu ”
  “ Chất lượng, tiến độ là hàng đầu ”
 • “ Chất lượng, tiến độ là hàng đầu ”
  “ Chất lượng, tiến độ là hàng đầu ”
 • “ Chất lượng, tiến độ là hàng đầu ”
  “ Chất lượng, tiến độ là hàng đầu ”
Ngày 8/11/2016, Công ty CP sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines đón,sửa chữa tàu Fortune Daisy thuộc ...
Sau 7 năm xây dựng, sáng ngày 31/5/2016, Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco – Vinalines đã chính thức đ...
Hệ Thống Sàn Nâng
Hệ thống sàn nâng hạ công suất lớn nhất từng được xây dựng tại Việt Nam. Đây là một hạng mục công trình then chốt trong việc phát triển mới việc đóng và sửa chữa tàu tại nhà máy đóng và sữa chữa tàu biển tại Nosco - Vinalines.
Thời tiết
Tỷ giá

 

@Copyright 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSCO SHIPYARD

Hỗ trợ trực tuyến